Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում սկսվեցին սաների գրավոր քննությունները: Այսօր գրաբարի քննության էին Ա, Բ, Գ, Դ և քահանայից պատրաստման Ա լսարանի սաները:

© Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան

Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածին

Վաղարշապատ

ՀՀ

1101-ինդեքս

+374 10 517 180

© Gevorgian Theological Seminary.

Mother See of Holy Etchmiadzin

Vagharshapat

Republic of Armenia

1101

+374 10 517 180