Նոյեմբերի 11-ին՝ Սրբոց Հրեշտակապետացն Գաբրիել, Միքայել և ամենայն երկնային զորացն տոնի օրը, Ճեմարանի Սրբոց Հրեշտակապետաց մատռան անվանակոչության օրն է: Այդ առթիվ առավոտյան ժամերգությանը ճեմարանականներին էր միացել Մայր Աթոռի վանորեից տեսուչ Գերշ. Տ. Արտակ Եպս. Տիգրանյանը: Ժամերգության ընթացքում ընթերցվեց Գաբրիել, Միքայել, Ուրիել, Ռաֆայել և մյուս երկնավոր զորաց մասին պահպաված ավանդություններից հատվածներ: Ժամերգության ավարտին Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը իր սրտի խոսքն ուղղեց ճեմարանականներին:

© Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան

Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածին

Վաղարշապատ

ՀՀ

1101-ինդեքս

+374 10 517 180

© Gevorgian Theological Seminary.

Mother See of Holy Etchmiadzin

Vagharshapat

Republic of Armenia

1101

+374 10 517 180