Ծիսական գրականություն

Սուրբ-Պատարագի-Խորհուրդը Պատարագամատույց-աշխարհաբար Պատարագամատույց Մեր-Պատարագը-Վաչե-ծ.-վրդ.-Իգնաթևոսյան Մեր-Պատարագը-Վազգեն-Ա Մեղա-Աստծո Մեկնություն-Ժամակարգության Մայր-Մաշտոց Ժամագիրք-Մեծի-Պահոց Ժամագիրք Զղջման-կարգը...

Պատմական գրականություն

Ստորագրութիւն-Կաթուղիկէ-Էջմիածնի-Յովհաննէս-վարդապետ-Շահխաթունեանց Սանահինի-վանքը Ս.-Հովհան-Օձնեցի-Հայրապետը-և-իր-ժամանակը Պատմութիւն-կաթողիկոսաց-Կիլիկիոյ Ներսես-Ե-Աշտարակեցի-Վալերի-Թունյան Նամականի -Ս. Ներսես Շնորհալի Նամականի -Գրիգոր Տղա կաթողիկոս...

Աստվածաշունչ Մատյան

Աստվածաշնչի պատգամը. Եզնիկ քհն. Պետրոսյան Աստվածաշունչ արևելահայերեն Աստվածաշունչ արևմտահայերեն Աստվածաշունչ և հնագիտություն. Նիկոլայ Վասիլիադիս Ինչ են ասում նշանավոր մարդիկ Աստվածաշնչի մասին Ինչպես կարդալ Աստվածաշունչը Նոր Կտակարան. Գրաբար Ուսումն Սուրբ Գրոց. Արշակ...

Աստվածաբանություն

Աստվածաբանական երկեր -Ս. Մովսես Խորենացի Աստվածաբանական երկեր -Ս. Եղիշե վարդապետ Ամբողջ չարը տանջանքի ենթակա է -Առաքել Սյունեցի Ալիսթր Մակ Գրեյթ. Դոգմատիկ աստվածաբանություն VRabuni Qalkedon G I mac index Օծումն հիվանդաց -Բագրատ եպս. Գալստանյան Քրիստոսի Աստվածությունը-...