ԳՀՃ Տեսուչը մասնակցեց ՀՀ Գրողների Միությունում Սփյուռքահայ հայագիր և օտարագիր գրողների 6-րդ համաժողովի նյութերի ժողովածուի շնորհանդեսին

Ապրիլի 12-ին ԳՀՃ Տեսուչ Հոգշ. Տ. Գարեգին վրդ. Համբարձումյանը հրավերով ՀԳՄ նախագահ տյար Էդվարդ Միլիտոնյանի ներկա գտնվեց ՀՀ Գրողների Միությունում Սփյուռքահայ հայագիր և օտարագիր գրողների 6-րդ համաժողովի նյութերի ժողովածուի շնորհանդեսին: