Աստվածաբանություն

Աստվածաբանական երկեր -Ս. Մովսես Խորենացի Աստվածաբանական երկեր -Ս. Եղիշե վարդապետ Ամբողջ չարը տանջանքի ենթակա է -Առաքել Սյունեցի Ալիսթր Մակ Գրեյթ. Դոգմատիկ աստվածաբանություն VRabuni Qalkedon G I mac index Օծումն հիվանդաց -Բագրատ եպս. Գալստանյան Քրիստոսի Աստվածությունը-...