Հունիսի 26-29 ԳՀՃ Կոմիտասյան սրահում տեղի ունեցավ ԳՀՃ մագիստրատուրայի և բակալավրիատի սաների դիպլոմային աշխատանքների պաշտպանությունը:

© Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան

Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածին

Վաղարշապատ

ՀՀ

1101-ինդեքս

+374 10 517 180

© Gevorgian Theological Seminary.

Mother See of Holy Etchmiadzin

Vagharshapat

Republic of Armenia

1101

+374 10 517 180