Էլեկտրոնային գրադարան

Վարք Սրբոց

  1. Աբբա Դորոթեոս Գազացի
  2. Տաթևացուց մինչև Տաթևացի
  3. Վիրավոր արծիվը -Ստիլիանոս Պապադոպուլոս
  4. Վարք սրբոց Գ
  5. Վարք սրբոց Բ
  6. Վարք սրբոց Ա
  7. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հարցումները հրեշտակին
  8. Ս. Նիկողայոս Սքանչելագործի վարքն ու հրաշքները -Թադևոս Խաչատրյան
  9. Ս. նահատակ և բժիշկ Պանտելեիմոնի չարչարանքներն ու հրաշքները
  10. Ս. Գրիգոր Խլաթեցի
  11. Ս. Աստվածածին -Մեհրուժան Բաբաջանյան
  12. Ներսես Մոկացի -Աելիտա Դոլուխանյան
  13. Ներբող Ս. Գրիգոր Լուսավորչին -Հովհան Ոսկեբերան
  14. Մովսեսի կյանքը -Ս. Գրիգոր Նյուսացի
  15. Մի մեծի կյանքը (Ս. Բարսեղ Կեսարացու մասին) -Պապադուպոլուս
  16. Հրաշագործ կաթողիկոսը
  17. Հայելի վարուց
  18. Կենսագրութիւն երեւելի արանց -Հ. Մատթեոս վ. Մաղաք-Թքոփիլեան
  19. Արտավազդ վանահայր երաշխավորի Պտմություն և վկայաբանություն Վահան Գողթնեցւոյ
  20. Աբբա Զոսմիոս Պաղեստինցի

Հանրագիտարաններ և բառարաններ

  1. Հակոբ Նալյան
  2. Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան
  3. Ոսկեփորիկ-Բ
  4. Ոսկեփորիկ-Ա
  5. Հունարեն-Գրաբար-Ավետարանների-բառարան
  6. Կանոնագիրք-Հայոց
  7. Ժեստերի-լեզվի-հոգևոր-տերմինների-բառարան
  8. Էջմիածին-ամսագրի-մատենագիտություն-Տեր-Արարատ-քհն.-Պողոսյան
  9. Գարեգին-Բ-կաթողիկոսի-մատենագիտությունը-1970-2010-թթ.
  10. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսներ հանրագիտարան
  11. Sermnacan 2 դասական

Ծիսական գրականություն

  1. Սուրբ-Պատարագի-Խորհուրդը
  2. Պատարագամատույց-աշխարհաբար
  3. Պատարագամատույց
  4. Մեր-Պատարագը-Վաչե-ծ.-վրդ.-Իգնաթևոսյան
  5. Մեր-Պատարագը-Վազգեն-Ա
  6. Մեղա-Աստծո
  7. Մեկնություն-Ժամակարգության
  8. Մայր-Մաշտոց
  9. Ժամագիրք-Մեծի-Պահոց
  10. Ժամագիրք
  11. Զղջման-կարգը
  12. Եկեղեցական-տոմարագիտություն-Տ.-Գևորգ-արք.-Սերայդարյան
  13. Ապաշխարողների-արձակման-կարգ

Պատմական գրականություն

  1. Ստորագրութիւն-Կաթուղիկէ-Էջմիածնի-Յովհաննէս-վարդապետ-Շահխաթունեանց
  2. Սանահինի-վանքը
  3. Ս.-Հովհան-Օձնեցի-Հայրապետը-և-իր-ժամանակը
  4. Պատմութիւն-կաթողիկոսաց-Կիլիկիոյ
  5. Ներսես-Ե-Աշտարակեցի-Վալերի-Թունյան
  6. Նամականի -Ս. Ներսես Շնորհալի
  7. Նամականի -Գրիգոր Տղա կաթողիկոս
  8. Հայոց-Եկեղեցու-պատմություն-Կարապետ-վրդ.-Տեր-Մկրտչյան
  9. Հայոց-Եկեղեցին-Երվանդ-Տեր-Մինասյան
  10. Նահատակ-Հայրապետը-Խորեն-Մուրադբեկյան
  11. Մատենադարանի-պատմություն
  12. Ղևոնդ-պատմիչ
  13. Ղազար-Փարպեցի
  14. Հեթում-Ա-արքան-Բելլա-Բարսեղյան
  15. Հաւաքմունք-ի-գրոց-պատմագրաց-Սամուէլ-Անեցի
  16. Հավաքմունք ի գրոց պատմագրաց -Սամվել Անեցի
  17. Հայ-Ռուս-Վրացական-փոխհարաբերությունները-18-րդ-դարի-երկրորդ-կեսին-Պավել-Չոբանյան
  18. Հայոց-Պատմություն-1772-1860թթ.-Ավետիս-Բերբերյան
  19. Հայոց-Եկեղեցու-պատմություն-Մելքիսեդեկ-վրդ.-Մուրադյանց
  20. Հայ-միջնադարյան-փիլիսոփայություն-Ս.-Արևշատյան-Կ.-Միրումյան
  21. Հայ-Եկեղեցու-նվիրակությունը-Տ.-Արշակ-վարդապետ-Խաչատրյան
  22. Հայ-եկեղեցական-մատենագրություն-Հակոբ-Քյոսեյան
  23. Հայ-Բյուզանդական-եկեղեցական-բանակցություններ-Ներսես-Շնորհալի
  24. Հայ-Ասորական-հարաբերությունները-Երվանդ-Տեր-Մինասյան
  25. Հայ-Առաքելական-Եկեղեցու-պատմություն-Մատթեոս-եպս.-Իզմիրլյան
  26. Հայ-Առաքելական-Եկեղեցու-պատմություն-Հուսիկ-վրդ.-Մովսեսյան
  27. Թուղթ ընդհանրական -Ս. Ներսես Շնորհալի
  28. Ազգապատում-Հատոր-Բ-Մաղաքիա-արք.-Օրմանյան
  29. Ընդհանուր եկեղեցու պատմություն-Երվանդ վրդ. Մինասյան
  30. Էջմիածնի-Հոգևոր-Ճեմարանը-Տեր-Եղիշե-քհն.
  31. Երվանդ-Տեր-Մինասյանի-եկեղեցագիտական-գործունեությունը-Գևորգ-եպս.-Սարոյան
  32. Առ-Վրացիսն-թուղթը-Մխիթար-Գոշ
  33. Աշխարհացույց-Մովսես-Խորենացի
  34. Ազգապատում-Հատոր-Գ-Մաղաքիա-արք.-Օրմանյան
  35. Ազգապատում-Հատոր-Ա-Մաղաքիա-արք.-Օրմանյան
  36. Muron hayrapetner 2015
  37. Meliq Thangian_hay ekexecu iravunqy
  38. Hay Vanorayq page 397-verj
  39. Hay Vanorayq page 1-396
  40. Dasagirq Hnagitutiun վերջնական
  41. Ashot Hovhannisian 20.07.2007

Աստվածաշունչ Մատյան

  1. Աստվածաշնչի պատգամը. Եզնիկ քհն. Պետրոսյան
  2. Աստվածաշունչ արևելահայերեն
  3. Աստվածաշունչ արևմտահայերեն
  4. Աստվածաշունչ և հնագիտություն. Նիկոլայ Վասիլիադիս
  5. Ինչ են ասում նշանավոր մարդիկ Աստվածաշնչի մասին
  6. Ինչպես կարդալ Աստվածաշունչը
  7. Նոր Կտակարան. Գրաբար
  8. Ուսումն Սուրբ Գրոց. Արշակ Տէր-Միքելեան
  9. Սուրբ Գիրք գրաբար

Աստվածաբանություն

  1. Աստվածաբանական երկեր -Ս. Մովսես Խորենացի
  2. Աստվածաբանական երկեր -Ս. Եղիշե վարդապետ
  3. Ամբողջ չարը տանջանքի ենթակա է -Առաքել Սյունեցի
  4. Ալիսթր Մակ Գրեյթ. Դոգմատիկ աստվածաբանություն
  5. VRabuni
  6. Qalkedon G I mac index
  7. Օծումն հիվանդաց -Բագրատ եպս. Գալստանյան
  8. Քրիստոսի Աստվածությունը- Շենուդա Բ
  9. Քրիստոնեական -Ս. Գրիգոր Նյուսացի
  10. Տեսութիւն ի մարդոյ կազմութիւն (յաղագս կազմութեան մարդոյ) -Ս. Գրիգոր Նյուսացի
  11. Ս. Հաղորդության մասին -Ս. Հովհան Մանդակունի
  12. Ս. Գրիգորի վարդապետությունը
  13. Պատասխանի լատինացւոց թղթոյն- Մկրտիչ Նաղաշ
  14. Մեր վարդապետության հիմքը -Գարեգին Ա
  15. Հրահանգ քրիստոնեական հավատքի -Մսեր Գրիգորյան Զմյուռնիացի
  16. Հիսուս Քրիստոսի Մկրտությունը -Սարկավագ Յ. Նազարեանց
  17. Հաւատք և կեանք-աստուածաբանական դասաւանդութիւն -Ահարոն Գայայեան
  18. Համեմատական աստվածաբանություն Ա -Շենուդա Գ
  19. Կոչումն ընծայության -Ս. Կյուրեղ Երուսաղեմացի
  20. Բնապահպանություն և աստվածաբանություն
  21. Արմատ հավատոյ
  22. Աստվածաբանություն և կրոնների ամբողջական պատմություն