Էլեկտրոնային գրադարան

Վարք Սրբոց

 1. Աբբա Դորոթեոս Գազացի
 2. Տաթևացուց մինչև Տաթևացի
 3. Վիրավոր արծիվը -Ստիլիանոս Պապադոպուլոս
 4. Վարք սրբոց Գ
 5. Վարք սրբոց Բ
 6. Վարք սրբոց Ա
 7. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հարցումները հրեշտակին
 8. Ս. Նիկողայոս Սքանչելագործի վարքն ու հրաշքները -Թադևոս Խաչատրյան
 9. Ս. նահատակ և բժիշկ Պանտելեիմոնի չարչարանքներն ու հրաշքները
 10. Ս. Գրիգոր Խլաթեցի
 11. Ս. Աստվածածին -Մեհրուժան Բաբաջանյան
 12. Ներսես Մոկացի -Աելիտա Դոլուխանյան
 13. Ներբող Ս. Գրիգոր Լուսավորչին -Հովհան Ոսկեբերան
 14. Մովսեսի կյանքը -Ս. Գրիգոր Նյուսացի
 15. Մի մեծի կյանքը (Ս. Բարսեղ Կեսարացու մասին) -Պապադուպոլուս
 16. Հրաշագործ կաթողիկոսը
 17. Հայելի վարուց
 18. Կենսագրութիւն երեւելի արանց -Հ. Մատթեոս վ. Մաղաք-Թքոփիլեան
 19. Արտավազդ վանահայր երաշխավորի Պտմություն և վկայաբանություն Վահան Գողթնեցւոյ
 20. Աբբա Զոսմիոս Պաղեստինցի

Հանրագիտարաններ և բառարաններ

 1. Հակոբ Նալյան
 2. Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան
 3. Ոսկեփորիկ-Բ
 4. Ոսկեփորիկ-Ա
 5. Հունարեն-Գրաբար-Ավետարանների-բառարան
 6. Կանոնագիրք-Հայոց
 7. Ժեստերի-լեզվի-հոգևոր-տերմինների-բառարան
 8. Էջմիածին-ամսագրի-մատենագիտություն-Տեր-Արարատ-քհն.-Պողոսյան
 9. Գարեգին-Բ-կաթողիկոսի-մատենագիտությունը-1970-2010-թթ.
 10. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսներ հանրագիտարան
 11. Sermnacan 2 դասական

Ծիսական գրականություն

 1. Սուրբ-Պատարագի-Խորհուրդը
 2. Պատարագամատույց-աշխարհաբար
 3. Պատարագամատույց
 4. Մեր-Պատարագը-Վաչե-ծ.-վրդ.-Իգնաթևոսյան
 5. Մեր-Պատարագը-Վազգեն-Ա
 6. Մեղա-Աստծո
 7. Մեկնություն-Ժամակարգության
 8. Մայր-Մաշտոց
 9. Ժամագիրք-Մեծի-Պահոց
 10. Ժամագիրք
 11. Զղջման-կարգը
 12. Եկեղեցական-տոմարագիտություն-Տ.-Գևորգ-արք.-Սերայդարյան
 13. Ապաշխարողների-արձակման-կարգ

Պատմական գրականություն

 1. Ստորագրութիւն-Կաթուղիկէ-Էջմիածնի-Յովհաննէս-վարդապետ-Շահխաթունեանց
 2. Սանահինի-վանքը
 3. Ս.-Հովհան-Օձնեցի-Հայրապետը-և-իր-ժամանակը
 4. Պատմութիւն-կաթողիկոսաց-Կիլիկիոյ
 5. Ներսես-Ե-Աշտարակեցի-Վալերի-Թունյան
 6. Նամականի -Ս. Ներսես Շնորհալի
 7. Նամականի -Գրիգոր Տղա կաթողիկոս
 8. Հայոց-Եկեղեցու-պատմություն-Կարապետ-վրդ.-Տեր-Մկրտչյան
 9. Հայոց-Եկեղեցին-Երվանդ-Տեր-Մինասյան
 10. Նահատակ-Հայրապետը-Խորեն-Մուրադբեկյան
 11. Մատենադարանի-պատմություն
 12. Ղևոնդ-պատմիչ
 13. Ղազար-Փարպեցի
 14. Հեթում-Ա-արքան-Բելլա-Բարսեղյան
 15. Հաւաքմունք-ի-գրոց-պատմագրաց-Սամուէլ-Անեցի
 16. Հավաքմունք ի գրոց պատմագրաց -Սամվել Անեցի
 17. Հայ-Ռուս-Վրացական-փոխհարաբերությունները-18-րդ-դարի-երկրորդ-կեսին-Պավել-Չոբանյան
 18. Հայոց-Պատմություն-1772-1860թթ.-Ավետիս-Բերբերյան
 19. Հայոց-Եկեղեցու-պատմություն-Մելքիսեդեկ-վրդ.-Մուրադյանց
 20. Հայ-միջնադարյան-փիլիսոփայություն-Ս.-Արևշատյան-Կ.-Միրումյան
 21. Հայ-Եկեղեցու-նվիրակությունը-Տ.-Արշակ-վարդապետ-Խաչատրյան
 22. Հայ-եկեղեցական-մատենագրություն-Հակոբ-Քյոսեյան
 23. Հայ-Բյուզանդական-եկեղեցական-բանակցություններ-Ներսես-Շնորհալի
 24. Հայ-Ասորական-հարաբերությունները-Երվանդ-Տեր-Մինասյան
 25. Հայ-Առաքելական-Եկեղեցու-պատմություն-Մատթեոս-եպս.-Իզմիրլյան
 26. Հայ-Առաքելական-Եկեղեցու-պատմություն-Հուսիկ-վրդ.-Մովսեսյան
 27. Թուղթ ընդհանրական -Ս. Ներսես Շնորհալի
 28. Ազգապատում-Հատոր-Բ-Մաղաքիա-արք.-Օրմանյան
 29. Ընդհանուր եկեղեցու պատմություն-Երվանդ վրդ. Մինասյան
 30. Էջմիածնի-Հոգևոր-Ճեմարանը-Տեր-Եղիշե-քհն.
 31. Երվանդ-Տեր-Մինասյանի-եկեղեցագիտական-գործունեությունը-Գևորգ-եպս.-Սարոյան
 32. Առ-Վրացիսն-թուղթը-Մխիթար-Գոշ
 33. Աշխարհացույց-Մովսես-Խորենացի
 34. Ազգապատում-Հատոր-Գ-Մաղաքիա-արք.-Օրմանյան
 35. Ազգապատում-Հատոր-Ա-Մաղաքիա-արք.-Օրմանյան
 36. Muron hayrapetner 2015
 37. Meliq Thangian_hay ekexecu iravunqy
 38. Hay Vanorayq page 397-verj
 39. Hay Vanorayq page 1-396
 40. Dasagirq Hnagitutiun վերջնական
 41. Ashot Hovhannisian 20.07.2007

Աստվածաշունչ Մատյան

 1. Աստվածաշնչի պատգամը. Եզնիկ քհն. Պետրոսյան
 2. Աստվածաշունչ արևելահայերեն
 3. Աստվածաշունչ արևմտահայերեն
 4. Աստվածաշունչ և հնագիտություն. Նիկոլայ Վասիլիադիս
 5. Ինչ են ասում նշանավոր մարդիկ Աստվածաշնչի մասին
 6. Ինչպես կարդալ Աստվածաշունչը
 7. Նոր Կտակարան. Գրաբար
 8. Ուսումն Սուրբ Գրոց. Արշակ Տէր-Միքելեան
 9. Սուրբ Գիրք գրաբար

Աստվածաբանություն

 1. Աստվածաբանական երկեր -Ս. Մովսես Խորենացի
 2. Աստվածաբանական երկեր -Ս. Եղիշե վարդապետ
 3. Ամբողջ չարը տանջանքի ենթակա է -Առաքել Սյունեցի
 4. Ալիսթր Մակ Գրեյթ. Դոգմատիկ աստվածաբանություն
 5. VRabuni
 6. Qalkedon G I mac index
 7. Օծումն հիվանդաց -Բագրատ եպս. Գալստանյան
 8. Քրիստոսի Աստվածությունը- Շենուդա Բ
 9. Քրիստոնեական -Ս. Գրիգոր Նյուսացի
 10. Տեսութիւն ի մարդոյ կազմութիւն (յաղագս կազմութեան մարդոյ) -Ս. Գրիգոր Նյուսացի
 11. Ս. Հաղորդության մասին -Ս. Հովհան Մանդակունի
 12. Ս. Գրիգորի վարդապետությունը
 13. Պատասխանի լատինացւոց թղթոյն- Մկրտիչ Նաղաշ
 14. Մեր վարդապետության հիմքը -Գարեգին Ա
 15. Հրահանգ քրիստոնեական հավատքի -Մսեր Գրիգորյան Զմյուռնիացի
 16. Հիսուս Քրիստոսի Մկրտությունը -Սարկավագ Յ. Նազարեանց
 17. Հաւատք և կեանք-աստուածաբանական դասաւանդութիւն -Ահարոն Գայայեան
 18. Համեմատական աստվածաբանություն Ա -Շենուդա Գ
 19. Կոչումն ընծայության -Ս. Կյուրեղ Երուսաղեմացի
 20. Բնապահպանություն և աստվածաբանություն
 21. Արմատ հավատոյ
 22. Աստվածաբանություն և կրոնների ամբողջական պատմություն