ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի (Աստվածաբանական համալսարան) ուսումնական (ուսումնամեթոդական) խորհուրդը խորհրդակցական մարմին է, որը Հայ Առաքելական եկեղեցու կրթական ավանդույթների շրջանակներում կոչված է համակարգելու Գևորգյան ճեմարանի և Մայր Աթոռի մյուս կրթական հաստատությունների ուսումնամեթոդական, գիտամեթոդական և հրատարակչական աշխատանքները, նպաստելու դրանց կատարելագործմանն ու արդյունավետության բարձրացմանը:

Ուսումնամեթոդական խորհուրդը համակարգում է Գևորգյան ճեմարանի ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտամեթոդական և հրատարակչական աշխատանքները:

Ուսումնամեթոդական խորհրդի կազմն առաջարկվում է գիտական խորհրդի կողմից և հաստավում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տնօրինությամբ: Ուսումնամեթոդական խորհուրդը գործում է որպես գիտական խորհրդին առընթեր մարմին և հաշվետու է վերջինիս:

© Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան

Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածին

Վաղարշապատ

ՀՀ

1101-ինդեքս

+374 10 517 180

© Gevorgian Theological Seminary.

Mother See of Holy Etchmiadzin

Vagharshapat

Republic of Armenia

1101

+374 10 517 180