Հրատարակչական խորհուրդ

Տեսչին կից հրատարակչական խորհուրդը զբաղվում է ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, գիտական թարգմանությունների և հոգևոր հանրամատչելի գրականության պատրաստմամբ: Ճեմարանի հոգևորական և աշխարհիկ  դասախոսների և տեսչության ներկայացուցիչներից բաղկացած այս կառույցը գործում է ճեմարանի ուսումնամեթոդական խորհրդին կից՝ որպես խորհրդատվական մարմին:

Հրատարակչական խորհրդի անդամներն են՝

1. Տ. Գարեգին վրդ. Համբարձումյանը

2. Տ. Դանիել վրդ. Թումանյանը

3. Տ. Ղևոնդ քհն. Մայիլյանը

4. Տ. Գաբրել քհն. Վարդանյանը

5. Տ. Մարկոս քհն. Մանգասարյանը

6. Տ. Ղևոնդ քհն. Տյոմկինը

7. Հրաչ սրկ. Սարգիսյանը

8. Ավետիս Քալաշյանը

9. Կառլեն Միրումյանը

10. Դավիթ Գյուրջինյան

11. Անահիտ Ավագյանը

 

© Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան

Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածին

Վաղարշապատ

ՀՀ

1101-ինդեքս

+374 10 517 180

© Gevorgian Theological Seminary.

Mother See of Holy Etchmiadzin

Vagharshapat

Republic of Armenia

1101

+374 10 517 180