Արտաքին հարաբերություններ

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն արտաքին աշխարհի հետ իր կապն ապահովում է  Արտաքին հարաբերությունների գրասնեյակի միջոցով: Գրասենյակը տարվա ընթացքում նախաձեռնում և իրականացնում է տարբեր բնույթի ծրագրեր, հարաբերությունների հաստատում այլ համալսարանների, կրթական հաստատությունների, ուսանողների, անհատների հետ:

Գրասենյակը նաև անմիջականորեն վերահսկում է Ճեմարանում հրապարակվող Էլ. պարբերականի, ինչպես նաև gevorgianseminary.am կայքէջի կենսագործունեությունը:

Գրասենյակի հիմնական նպատակն է ճեմարանը ճանաչելի դարձնել տարբեր կառույցներում, հասանելի դարձնել հանրությանը:

 

© Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան

Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածին

Վաղարշապատ

ՀՀ

1101-ինդեքս

+374 10 517 180

© Gevorgian Theological Seminary.

Mother See of Holy Etchmiadzin

Vagharshapat

Republic of Armenia

1101

+374 10 517 180