Մայիսի 14-ին ԳՀՃ Կոմիտասյան սրահում ճեմարանականները հանդիպեցին Նյու Յորքից ժամանած պրոֆ. Աբրահամ Տերյանի հետ: Պրոֆ. Տերյանը հետաքրքիր դասախոսություն ունեցավ վանականության մասին: Վերջինս արդեն տարիներ շարունակ ուսումնասիրում է վանականությունը եւ հայ վանականության մեծ գիտակ է: Նա հանգամանորեն խոսեց Հայաստանում վանականության ծագման, զարգացման եւ եկեղեցու մեջ խաղացած կարեւոր դերի մասին:

© Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան

Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածին

Վաղարշապատ

ՀՀ

1101-ինդեքս

+374 10 517 180

© Gevorgian Theological Seminary.

Mother See of Holy Etchmiadzin

Vagharshapat

Republic of Armenia

1101

+374 10 517 180