1. Ստորագրութիւն-Կաթուղիկէ-Էջմիածնի-Յովհաննէս-վարդապետ-Շահխաթունեանց
 2. Սանահինի-վանքը
 3. Ս.-Հովհան-Օձնեցի-Հայրապետը-և-իր-ժամանակը
 4. Պատմութիւն-կաթողիկոսաց-Կիլիկիոյ
 5. Ներսես-Ե-Աշտարակեցի-Վալերի-Թունյան
 6. Նամականի -Ս. Ներսես Շնորհալի
 7. Նամականի -Գրիգոր Տղա կաթողիկոս
 8. Հայոց-Եկեղեցու-պատմություն-Կարապետ-վրդ.-Տեր-Մկրտչյան
 9. Հայոց-Եկեղեցին-Երվանդ-Տեր-Մինասյան
 10. Նահատակ-Հայրապետը-Խորեն-Մուրադբեկյան
 11. Մատենադարանի-պատմություն
 12. Ղևոնդ-պատմիչ
 13. Ղազար-Փարպեցի
 14. Հեթում-Ա-արքան-Բելլա-Բարսեղյան
 15. Հաւաքմունք-ի-գրոց-պատմագրաց-Սամուէլ-Անեցի
 16. Հավաքմունք ի գրոց պատմագրաց -Սամվել Անեցի
 17. Հայ-Ռուս-Վրացական-փոխհարաբերությունները-18-րդ-դարի-երկրորդ-կեսին-Պավել-Չոբանյան
 18. Հայոց-Պատմություն-1772-1860թթ.-Ավետիս-Բերբերյան
 19. Հայոց-Եկեղեցու-պատմություն-Մելքիսեդեկ-վրդ.-Մուրադյանց
 20. Հայ-միջնադարյան-փիլիսոփայություն-Ս.-Արևշատյան-Կ.-Միրումյան
 21. Հայ-Եկեղեցու-նվիրակությունը-Տ.-Արշակ-վարդապետ-Խաչատրյան
 22. Հայ-եկեղեցական-մատենագրություն-Հակոբ-Քյոսեյան
 23. Հայ-Բյուզանդական-եկեղեցական-բանակցություններ-Ներսես-Շնորհալի
 24. Հայ-Ասորական-հարաբերությունները-Երվանդ-Տեր-Մինասյան
 25. Հայ-Առաքելական-Եկեղեցու-պատմություն-Մատթեոս-եպս.-Իզմիրլյան
 26. Հայ-Առաքելական-Եկեղեցու-պատմություն-Հուսիկ-վրդ.-Մովսեսյան
 27. Թուղթ ընդհանրական -Ս. Ներսես Շնորհալի
 28. Ազգապատում-Հատոր-Բ-Մաղաքիա-արք.-Օրմանյան
 29. Ընդհանուր եկեղեցու պատմություն-Երվանդ վրդ. Մինասյան
 30. Էջմիածնի-Հոգևոր-Ճեմարանը-Տեր-Եղիշե-քհն.
 31. Երվանդ-Տեր-Մինասյանի-եկեղեցագիտական-գործունեությունը-Գևորգ-եպս.-Սարոյան
 32. Առ-Վրացիսն-թուղթը-Մխիթար-Գոշ
 33. Աշխարհացույց-Մովսես-Խորենացի
 34. Ազգապատում-Հատոր-Գ-Մաղաքիա-արք.-Օրմանյան
 35. Ազգապատում-Հատոր-Ա-Մաղաքիա-արք.-Օրմանյան
 36. Muron hayrapetner 2015
 37. Meliq Thangian_hay ekexecu iravunqy
 38. Hay Vanorayq page 397-verj
 39. Hay Vanorayq page 1-396
 40. Dasagirq Hnagitutiun վերջնական
 41. Ashot Hovhannisian 20.07.2007